Top

Referentiekader

Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit zet verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs uit. Het gaat om verwachtingen waar we het samen als maatschappij over eens zijn.

Ze weerspiegelen de beleidskracht van de Vlaamse scholen en waarderen de professionele schoolteams. Het referentiekader biedt houvast en respecteert de autonomie van iedere school.  Het geldt voor alle onderwijsniveaus en –vormen, met uitzondering van het hoger onderwijs. Onder ‘school’ verstaan we zowel school, centrum als academie.

Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit stimuleert scholen om een eigen (kwaliteits)beleid te maken en een eigen weg uit te tekenen. Het ondersteunt de dialoog tussen de verschillende onderwijspartners, een cruciaal element om tot ontwikkeling te komen. Scholen, centra en academies kunnen het referentiekader ook gebruiken met het oog op hun eigen ontwikkeling.

Het referentiekader wil in de eerste plaats de goede praktijken en inzichten die in scholen aanwezig zijn versterken.

Vind hier het volledige online referentiekader.