Top
De onderwijsverstrekkers gaan na 20 september 2016 autonoom met het referentiekader voor Onderwijskwaliteit aan de slag. De onderwijsverstrekkers communiceren vanuit hun visie en expertise over het referentiekader voor Onderwijskwaliteit met de scholen. De pedagogische begeleidingsdiensten spelen hierbij een belangrijke, kwalitatieve en ondersteunende rol. De onderwijsinspectie bouwt op basis van dit kader haar vernieuwd kwaliteitstoezicht uit.