Top

Caroline Theus

Caroline Theus

Caroline Theus, directeur in het volwassenenonderwijs bij PCVO Scheldeland, is aangenaam verrast door de inhoud van het referentiekader. “Het voelt vertrouwd aan. Ik kan zeggen: met die kwaliteitsverwachtingen en beelden zijn we al jaren bezig, daar hebben we sowieso aandacht voor. Kwaliteitszorg bestond immers al veel langer, het werd alleen niet zo benoemd.

 

“De aandacht voor de verschillende facetten is er altijd geweest. Didactische afstemming, werken volgens procedures, het belang van en aandacht voor een schoolcultuur zijn constante aandachtspunten. Het betekent dus niet dat we nu iets nieuws moeten gaan doen. We hoeven niet plots een kwaliteitsteam of kwaliteitscoördinator aan te stellen.” Caroline duidt de gedeelde verantwoordelijkheid van het ganse team: “Het gaat om een attitude bij eenieder hier op school, van het onderhoudspersoneel over de administratie tot leerkrachten en directie.”

 

Verwachtingspatroon
“Dit referentiekader maakt de kwaliteitsverwachtingen explicieter en duidelijker. We benaderden de verschillende aspecten ervan al lang, maar nu worden ze op scherp gesteld. De vrijheid in de manier waarop we aan de kwaliteitsverwachtingen moeten voldoen, is er gelukkig nog altijd.” Voor Caroline gaat het niet om een model maar om een referentie. “Het maakt dat we nu wel meer houvast hebben en een bevestiging krijgen dat we in de goede richting aan het werken zijn.”

 

Beleid
Caroline Theus en haar collega’s introduceren functionele autonome teams op school. “Een voorbeeld van innovatieve arbeidsorganisatie. We vormen functionele teams binnen een participatief en communicatief traject.” Dat dit meer input van de deelteams vraagt, spreekt voor zich. “Ze stellen binnen een afgesproken kader objectieven voor hun team, krijgen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en budgetten. Ze evalueren en sturen bij. Dat gaat verder dan de vakgroepen van vroeger, maar ook dat past compleet in het referentiekader. De betrokkenheid van de teams, de inspraak en het welbevinden zullen enkel verhogen. Die sterke afstemming om doelen te behalen en kwaliteiten te borgen wordt noodzakelijker.

 

Ruimte voor passie
Als directeur kan je binnen dit referentiekader verantwoordelijkheden, kansen en vrijheid blijven geven aan je team om ideeën uit te werken, vindt Caroline. “Dat is een sterke stimulans. En dat heeft ook effect op de lerenden. Als we tevredenheidsbevragingen doen, komt de waardering voor onze leerkrachten sterk naar boven. Ze léven voor hun vak. Dat merken cursisten en dat genereert een fijne return. Onze personeelsleden tillen de school op. Met die mensen kan je vooruit. Dat is een cadeau.”

 

Resultaten en effecten
Caroline focust zich sterk op cijfers, maar uiteraard is er meer. “Vanuit mijn functie moet ik alle cijfers kennen, ze spelen nu eenmaal een rol in het grotere plaatje. Bijvoorbeeld de in- en uitstroom van onze cursisten houden we nauwlettend in de gaten.  Die cijfergegevens, resultaten en effecten, nemen we mee op in processen en evaluaties. Maar het gaat altijd om  een evenwichtsoefening tussen cijfers en mensen. De focus op leerwinst binnen het referentiekader voor Onderwijskwaliteit en de in ons centrum ingebedde ‘permanente evaluatie’ haken op elkaar in. De teams en het beleidsteam evalueren elk jaar hun werking en objectieven via een SWOT-analyse en sturen bij. Zo maken ze de ‘Plan -Do – Check – Act’ – cirkel rond.”

Share
No Comments

Post a Comment